Home

NUMISMATICA ANTVERPIA stelt zich tot doel het numismatisch verzamelen in  ANTWERPEN en de brede regio te ondersteunen en te bevorderen.


Bent u verzamelaar van oude of hedendaagse munten, penningen, bankbiljetten of medailles en u bent regelmatig op zoek naar een aanvulling voor uw verzameling, dan bieden wij u de gelegenheid om lid te worden van NUMISMATICA ANTVERPIA.


Het ontstaan van onze vereniging

Wat we doen


penningHerman

 

Op 8 maart 2021 ging onze kompaan Herman Gibens zachtjes van ons heen in het ziekenhuis Sint-Augustinus te Wilrijk.

Herman was sinds 1972 lid van Numismatica Antverpia en bekleedde doorheen vele jaren verschillende functies binnen onze organisatie. In 1982 trad hij toe als gewoon bestuurslid om vanaf 1984 t.e.m. 2006 de taak van ondervoorzitter uit te oefenen.  Vanaf 2007 veranderde hij het geweer van schouder en werd hij secretaris, deze functie oefende hij tot op heden uit maar in maart 2014 nam hij er de taak van penningmeester bij. Wij danken Herman voor zijn jarenlange inzet om het reilen en zeilen van onze vereniging in goede banen te leiden. Herman zou dit jaar 80 jaar worden en zijn 48 jaar lidmaatschap vieren!

      Wij zullen Herman missen als een goede en altijd opgewekte vriend!
Woordje van het bestuur - UPDATE 11 maart 2021


Activiteiten 2021: (onder voorbehoud dat we mogen opstarten)

 

Maandelijks: Bijeenkomst, ruilbeurs en veiling lokaal Ruggehof

Frans Van Dijckstraat 46 - 2100 Deurne (Antwerpen)

 

9 januari – 13 februari – 10 april – 8 mei – 12 juni* - juli (vakantie) –      7 augustus – 11 september – 9 oktober– 27 november – 18 december telkens van 12u30 tot 16u30

 

* De bijeenkomsten van de eerste 6 maanden van 2021 zijn ten gevolge van de Corona pandemie afgeschaft; vanaf het ogenblik dat het terug veilig is om ze te organiseren worden onze leden geïnformeerd via e-mail, facebook en op onze beide websites. Hopelijk kunnen we terug starten in augustus.

 


Woordje van het bestuur - UPDATE 7 januari 2021


Corona & onze gezondheid

 

Het bestuur hoopt dat onze leden en hun familie in een goede gezondheid verkeren. De tweede golf van besmettingen is een feit en zelfs nu al vreest men voor een derde golf; blijf in elk geval voorzichtig en houd jullie aan de opgelegde maatregelen zoals het correct dragen van een mond- en neusmasker, het veelvuldig wassen/ontsmetten van de handen en afstand houden.

 

Agenda 2021

 

De op pagina 2 aangekondigde data voor heel 2021 zijn onder voorbehoud; we weten niet hoe de pandemie zal evolueren. Wanneer alles veilig kan zijn om bijeenkomsten te organiseren weten we niet. We houden alles nauwgezet in het oog en als we groen licht van de overheid krijgen via de “Covid Event Scans” laten we dit uiteraard zo snel mogelijk weten.  

 

Het blijft er niet goed uit zien met het onder de knie krijgen van het Corona virus; waarschijnlijk zal het European Medicines Agency (EMA) einde december één of meerdere vaccins goedkeuren en start de vaccinatie in België begin volgend jaar. Volgens de minister van volksgezondheid zouden tegen de zomer de groepen tot 65+ de mogelijkheid hebben gekregen om zich te laten inenten tegen het virus. Hoe het in het buitenland zal verlopen blijft een groot vraagteken.

 

Dit maakt dat het houden van onze beurs van 14 maart 2021 onmogelijk kan doorgaan; gezien het internationaal karakter en de vele 65plussers zullen we opnieuw geen toestemming krijgen. Ook verwachten we dat de opkomst van dien aard zou zijn dat er misschien slechts een halve zaal gevuld raakt, zowel met standhouders als met bezoekers. Dit houdt in dat het organiseren van een ‘halve’ beurs financieel ondraagbaar voor onze vereniging is. Zelfs voor 2020 was er al berekend dat we met een beetje geluk een break-even konden draaien, de berekening gaf zelfs een negatief saldo ondanks sponsoring. Voor 2021 loopt dit verlies nog op. Daar komt dan nog eens bij dat we nog amper over medewerkers en vrijwilligers kunnen beschikken en dat het bestuur te oud wordt en niet in een beste gezondheid verkeert om zo’n organisatie op zich te blijven nemen.

 

Sinds jaren hebben we getracht om verjonging in het bestuur te brengen, maar op onze oproepen kregen we geen enkel positief antwoord.

 

Kortom, door de verschillende omstandigheden zijn we verplicht om met onze jaarlijkse internationale beurzen te stoppen.

 

De standhouders die zich voor de beurs 2020/2021 inschreven, kunnen, indien gewenst, de terugbetaling van het reservatiegeld krijgen door aan het bestuur hun naam en bankrekeningnummer te melden.

 

Jaarboeken en lidgelden

 

Het jaarboek 2020 en lidkaarten 2021 zijn beschikbaar, het probleem is hoe krijgen we deze onder al onze leden verdeeld als de bijeenkomsten nog steeds niet kunnen plaats hebben?

Het bestuur heeft het volgende voorstel uitgewerkt: Wij kunnen de jaarboeken en de lidkaart via de post toezenden; hier zijn wel kosten aan verbonden, normaal zou de verpakking- en verzendingkost + het jaarlijks lidgeld op 22 € voor België en 32 € voor het buitenland bedragen.

Omdat onze leden gedurende het grootste deel van 2020 de bijeenkomsten en beurs hebben moeten missen, neemt Numismaica Antverpia de helft van het lidgeld dat voor de werking van onze afdeling bedoeld is voor haar rekening, het 2de deel dienen we zoals gebruikelijk aan het E.G.M.P. door te storten voor het drukken van het jaarboek en de vier muntklappers.

 

De totale kost voor de verpakking en verzending van het jaarboek + lidkaart komt dus op 15 € voor België (7 € lidgeld + 8 € pakje/port) en 22 € naar het buitenland (10 € lidgeld + 12 € pakje/port).

 

Na overschrijving op de rekening van Numismatica Antverpia:

IBAN: BE66 1430 9063 1043 - BIC: GEBABEBB sturen we het pakket naar je toe. Vergeet je adres niet te vermelden als dit gewijzigd is!

 

Eindejaar en nieuw begin

 

Aangezien er geen bijeenkomsten tijdens de eerste maanden van 2021 gepland zijn, wil dit niet zeggen dat we alles afschaffen; de nieuwjaardrink verplaatsen we naar de eerstvolgende bijeenkomst evenals de maandelijkse veiling.

 

Het bestuur wenst al onze leden en hun familie een gezond en voorspoedig 2021!

 

 


Info: Ronnie 32 (0)476 38.78.01 - Eddy 32 (0)478.32.00.68

TENTOONSTELLING


Maandelijkse tentoonstelling door onze leden over diverse onderwerpen.

BIBLIOTHEEK


Een overzicht van onze uitgebreide bibliotheek


Lees meer